Wat is er aan de hand met de bomen van de Nieuwe Keijenbergseweg?

Twee jaar geleden hebben we vanuit Staatsbosbeheer een ecologisch adviesbureau een VTA-toets laten doen voor de laanbomen langs de Nieuwe Keijenbergseweg. Dit is een toets om de veiligheid van de bomen te toetsen. Er wordt hierbij gekeken naar de conditie van de bomen en of er verhoogde risico’s zijn om de bomen mogelijk gaan omvallen of dat er takken of kronen uit kunnen breken.

Uit de toets bleek dat een heel aantal bomen aandacht nodig hadden. Dat betekend dat er gesnoeid moet worden in de bomen om risico takken weg te halen maar ook dat er bomen bij zitten die zo slecht zijn dat ze voor de veiligheid langs een openbare weg beter weggehaald kunnen worden. Aangezien het hier om een laan gaat waarbij de bomen als het ware de weg geleiden, is het erg jammer wanneer daar gaten in vallen. Je kunt dan verschillende dingen doen.

Je kunt de laan in zijn geheeld rooien(weghalen) en nieuw aanplanten of je kunt dit stapsgewijs doen. In dit geval heeft Staatsbosbeheer gekozen voor het laatste. Alleen de bomen die voor de veiligheid weg moeten gaan weg. In de andere bomen wordt soms wat gesnoeid. Waar bomen gerooid worden wordt een nieuwe boom aangeplant. De laan blijft dus intact, zij het met bomen van verschillende leeftijd. Na een aantal jaar zal dit nog een keer gedaan worden en weer een paar jaar later nog eens. Net zolang tot alle bomen uiteindelijk vervangen zijn.

Dit jaar worden 13 bomen vervangen door nieuwe jonge lindes! De eerste week van december wordt begonnen met het rooien van de slechte bomen. De week erna komen de nieuwe bomen en daarna vinden er nog snoeiwerkzaamheden plaats. Mogelijk is de Nieuwe Keijenbergseweg daardoor tijdelijk moeilijker bereikbaar.

Groet boswachter Jaël Bergwerff

Auteur: Jaël Bergwerff

Jaël Bergwerff is een boswachter van Staatsbosbeheer en schrijft regelmatig een blog voor onze website. Zij is contactpersoon voor Stichting Renkums Beekdal. Zij houdt zich voornamelijk bezig met recreatieve voorzieningen bij Staatsbosbeheer.