Wat ons in 2021 ook gaat bezighouden

In 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. Hoe wij met bouwvergunningen, gebruik en inrichting van het gebied willen of mogen omgaan wordt dan bepaald door wat er in de nieuwe Omgevingsvisie wordt opgenomen en hoe de uitwerking via Omgevingsplannen en Omgevingsprogramma’s wordt geregeld. De gemeente gaat daar over, maar alle burgers worden opgeroepen daarin te participeren. In het gebied van het Renkums Beekdal zijn of worden  de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede  elk afzonderlijk hierop actief. Het is al snel een hele opgave om als burger bij al die plannen in ontwikkeling betrokken te zijn en naast het eigen belang ook het belang van het Renkums Beekdal als geheel te borgen. Daarom bepleiten wij, samen met andere lokale organisaties, dat de gemeenten bij de uitwerking van de omgevingsvisies gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid van een inter-gemeentelijk plan en gezamenlijke uitvoeringsprogrammering voor gebieden die over de grenzen van de gemeenten heen een eigen identiteit hebben, zoals het Renkums Beekdal. Is er belangstelling hieraan bij te dragen laat ons dat dan weten. Zo  loopt er in  de Gemeente Wageningen op de westflank van het Renkums Beekdal momenteel een Gebiedsproces voor het gebied de Dorschkamp.  Voor dit terrein van het voormalige ziekenhuis gaat het om de vraag of hier een nieuwe woonwijk kan worden gerealiseerd. Lees er hier meer over. (https://stemvan.wageningen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-dorschkamp)
De gemeente Ede heeft recent voor het gebied van de Ginkel, bovenstrooms in het Beekdal, een gebiedsvisie vastgesteld waarvan de uitwerking ook in komend jaar aandacht nodig heeft.
Intussen elders in het Renkums Beekdal…
  • Laat de Gemeente Ede in het bovenstroomse brongebied van het Renkums Beekdal, op de Ginkelse heide, vanuit een helicopter schelpkalkgruis uitstrooien om de verzuring van de bosgrond tegen te gaan
  • Meldt Nature Today dat naast het fietspad tussen Wageningen en Bennekom ter hoogte van de Hartenseweg een nieuwe groeiplaats biedt voor een bijzonder rijke paddenstoelenflora. Bij  het opruimen van een schelpen fietspad is namelijk het schelpengruis in de berm van het nieuwe betonnen fietspad gelegd.
  • Landgoed Quadenoord 5000 euro uit het Molenfonds ontving als bijdrage voor de herbouw van de Quadenoordse watermolen, overigens helemaal opgebouwd met houten balken en dakbeschot afkomstig van hout uit het eigen bosbezit, een mooi voorbeeld van circulair bouwen.
  • Vlees van wilde grazers die het hele jaar in natuurgebieden lopen in de uiterwaarden langs de grote rivieren blijkt hoge doses aan dioxines te bevatten.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.