Werkzaamheden in het bos

Foto: Staatsbosbeheer, Een Harvester aan het werk

Werkzaamheden in het bos
Veel wandelaars hebben de stippen en strepen al gezien in het bos bij Bennekom. Staatsbosbeheer begint de eerste week van januari met werkzaamheden in het bos van Bennekom en bij de Bennekomseweg in Renkum.
De bomen zijn gemerkt, geblest zoals dat heet, bij het bepalen welke bomen moeten wijken en welke moeten blijven. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de bomen en of ze elkaar in de weg zitten. Bosbeheer is jaarrond werken in het bos, met vakmanschap.

Dik en dunnen
Bij het zogenaamde dunnen halen we sommige bomen weg om andere bomen meer ruimte geven om te kunnen groeien. Zo worden die bomen dikker terwijl ze vooral lang en dun worden als we dit niet zouden doen. Als we niets zouden doen, zal het bos zichzelf dunnen waardoor er bomen dood gaan omdat ze te weinig licht krijgen en overruled worden door andere bomen. De bomen die dan overblijven hebben niet de beste kwaliteit omdat ze steeds hebben moeten vechten om licht en voedsel. Door te dunnen wordt het bos vitaler en krijgen we dikke bomen met hout van kwaliteit.

Bos van de toekomst
We maken op sommige plekken meer ruimte zodat er meer licht op de bodem van het bos komt en het bos hier kan verjongen. Want hier krijgt het zaad in de bodem de kans om te ontkiemen en op te groeien tot jonge boompjes en uiteindelijk een volwassen bos. Dit is dus het bos van de toekomst. In een dicht bos krijgen jongen boompjes bijna geen kans omdat hun grote broers alle licht en voedsel inpikken. Er zit verschil in boomsoorten. Sommige zijn meer schaduw kiemers terwijl andere meer licht kiemers zijn. Wil je boomsoorten die graag veel licht hebben dan zul je meer ruimte moeten maken zodat deze soort ook goed kan kiemen en opgroeien.

Foto: Staatsbosbeheer, de Uitrijder legt de stammen op een stapel

Mutlifunctioneel
Een vitaal bos is een gemengd bos. Een menging van twee, of liever nog drie soorten is beter voor het bos. Een bos met maar één soort boom is kwetsbaar voor ziekten en levert minder biodiversiteit. Met verschillende boomsoorten zijn er namelijk ook verschillende insecten, vogels, paddenstoelen etc. aanwezig die van de bomen leven. Uiteindelijk willen we naar een bos toe met een goede mengverhouding van verschillende soorten bomen zodat er een gezond bos ontstaat waar veel organismen hun plek vinden, mensen van kunnen genieten en we kwaliteitshout kunnen oogsten voor de Hollandse markt van bijvoorbeeld bouwmaterialen en meubelen. We noemen dit mulitfunctioneel bos.

Zorgvuldig bosbeheer
Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. We vinden het belangrijk dat we hout leveren uit verantwoord en duurzaam beheerd bos. Dat betekent dat we rekening houden met de soorten die in het bos leven en dat we het bos zo beheren dat het bos ook bos blijft. Vooraf aan de werkzaamheden controleren we welke plant- en diersoorten er in het bos zitten. Zit er bijvoorbeeld een dassenburcht of een havikshorst dan wordt er op die plekken niet gezaagd. Ook als er een groeiplaats van een bijzonder plantje is of er een mierenhoop ligt, dan blijven we daar vandaan. Verder houden we rekening met de cultuurhistorie. In Bennekom is een aantal restanten van schuttersputjes uit de tweede wereldoorlog aanwezig. Ook deze plekken worden ontzien tijdens de werkzaamheden.

Grote machines
Het oogstwerk wordt gedaan door grote machines. De harvester is een oogstmachine met een lange arm die een boom omklemt en afzaagt. Hij werkt heel precies en ontdoet de boom van zijn takken waarna hij de stam netjes op lengte zaagt. Een andere machine, de uitrijder, komt de stammen ophalen om ze netjes langs het beheerpad op stapels te leggen voor transport. Een vrachtwagen komt de stammen halen voor de verkoop. Het meeste hout uit dit bos gaat naar de vezelhout industrie.
Het is een machtig gezicht, een hoop kabaal en het hele bos ruikt naar vers gezaagd hout. Kijken mag maar houd een ruime veilige afstand. De stapels met stammen zijn voor kinderen vaak interessant maar het is niet veilig om ze te beklimmen. Ze kunnen plotseling gaan rollen en daar wil je niet onder komen.

Kijk ook online voor meer informatie:
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/bos-en-hout-in-cijfers
http://www.hollands-hout.com/

Reacties

Auteur: Jaël Bergwerff

Jaël Bergwerff is een boswachter van Staatsbosbeheer en schrijft regelmatig een blog voor onze website. Zij is contactpersoon voor Stichting Renkums Beekdal. Zij houdt zich voornamelijk bezig met recreatieve voorzieningen bij Staatsbosbeheer.