Wilde Bijen Welkom!

De Gemeente Renkum heeft dit jaar de wilde bij gekozen als soortengroep waar extra aandacht aan wordt besteed. Ook onze stichting onderneemt stappen om wilde bijen een handje te helpen. De hoogstambrigade heeft rond de parkeerplaats bloemenweiden aangelegd om insecten te voorzien van voedsel. Deze “fly-in restaurants” zullen met de gekozen planten een permanent karakter krijgen.  De nieuwe bank aan de bosrand, in combinatie met een bijenhotel, biedt de bezoeker een mooi uitzicht en met een beetje geluk een ontmoeting met een wilde bij. Het is ook de bedoeling dat we het grote insectenhotel achter de Waterspeelplaats gaan renoveren om verschillende bijensoorten nestgelegenheid te bieden. Ben je handig of heb je misschien zelfs al een beetje ervaring met het bouwen van bijenhotels, dan kunnen we je hulp goed gebruiken op zaterdag 29 mei tijdens NLdoet. Je kunt je hiervoor aanmelden via NLdoet.nl  (maximaal 8 deelnemers).

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.