Ze zijn er weer; stippen en linten!

In de winterperiode is het altijd raak. Dit is het seizoen voor het bosbeheer. Voor veel mensen is het een verwarrende tijd. We willen toch bos? Waarom moeten er dan bomen omgezaagd worden? Eigenlijk om drie redenen:
1 We gebruiken met elkaar heel veel hout, en 2 Met bosbeheer kunnen we het bosklimaat ten gunste van de natuur beïnvloeden. En 3 om te zorgen dat de recreant veilig kan recreëren.

Bomen en bos zijn belangrijk. Als mens genieten we van het verblijf in deze groene omgeving. Er zijn allerlei dieren en planten verbonden aan het natuurtype bos. Wat ook belangrijk is is dat opgroeiend bos (dus niet de hele oude bomen) veel CO2 opslaat. Met onze huidige CO2 uitstoot dus een belangrijke compensatie. Bosverjonging is niet alleen belangrijk voor de klimaatdoelen, maar ook voor de instandhouding van bos.

In de Oostereng worden elk jaar een aantal bosvakken aangewezen waar werkzaamheden verricht worden. Dat zijn elk jaar andere vakken dan het voorgaande jaar. Deze winter gaat er in de meeste aangewezen vakken gedund worden. Dat wil zeggen dat er bomen tussenuit gehaald worden om de overblijvende bomen meer ruimte te geven om te groeien. Wanneer ze elkaar in de weg zitten zullen de bomen geen van allen goed groeien en gaan kwijnen. Dan zijn ze ook bevattelijker voor plagen en ziektes.
Op een paar plekken worden verjongingsvakken gemaakt. Hier gaan de meeste bomen er af en kan er weer jong nieuw bos ontstaan. Goede CO2-opslurpers dus! Op sommige plekken zullen daar vanzelf nieuwe bomen groeien (natuurlijke verjonging) en op andere plekken zullen we bomen van de gewenste soort aanplanten.

In aanloop van de werkzaamheden worden de bomen aangewezen die gekapt moeten worden. Als de machine dan toch aan het werk is deze winter, pakken we meteen de onveilige bomen mee die langs de paden staan.
Daarna is er nog een controle op holte en nestbomen. Deze bomen krijgen een rood/geel gestreept lint en mogen niet worden weggezaagd. Het is dus belangrijk dat deze linten blijven hangen. Het is een waarschuwing voor de aannemer dat hij niet in de buurt mag komen met de machine of de boom moet laten staan.

Vanaf januari starten de werkzaamheden in de Oostereng. Bezoekers zullen enige last ondervinden doordat de paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Onze excuus daarvoor. Na de werkzaamheden zullen de paden weer worden gladgetrokken. Het bos heeft dan weer meer ademruimte en in het voorjaar groeit alles weer dicht.

Voor meer informatie bekijk je het volgende filmpje;
https://youtu.be/lK_3H3zbJ3g

Groeten boswachter Jaël Bergwerff

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.