Zon, Water en Wind in het Renkums Beekdal

De zon brengt, nu het lente wordt, extra energie ook in het Renkums Beekdal. Ooit waren de Veluwse beekdalen ook de leveranciers van waterenergie. De sprengenbeken getuigen daar nog van. Eerst kleinschalig, met windmolens in het westen van ons land en watermolens in de beekdalen in het oosten. We genieten nu van dit erfgoed. Maar wat klein begon groeide ook in het Renkums Beekdal uit naar een schaal die niet meer bij het landschap paste. Het industrieterrein aan de Beukenlaan werd omgevormd naar de nieuw natuur van de Papierweide. Energie uit zon, wind en water, duurzame energie, staat ook nu weer op de agenda. Om het opwarmen van de aarde en klimaatverandering met ingrijpende gevolgen voor onze natuur en landschap te voorkomen  heeft de wereld, en ook Nederland, zich verplicht om voor onze energiebehoefte om te schakelen van fossiele energie naar duurzame energieopwekking uit zon, wind en water. De mogelijkheden hier voor, wat kan wel en wat niet, en ook waar en waar niet, worden sinds najaar 2019 verkend in het Proces Regionale Energie Strategie/ RES. De Stichting Renkums Beekdal organiseerde hiervoor Dialoog avonden. In december 2019 over plannen voor zonnevelden bij het landgoed Quadenoord, en in Februari j.l. over de tussentijdse resultaten van het RES proces. Ook werd gediscussieerd over de Omgevingsvisie voor het Renkums beekdal-deel van de Gemeente Wageningen. Het verslag van deze bijeenkomsten kunt u inzien op onze website. Het RES proces moet begin juni worden afgerond met een voorlopige conclusie. Wij hebben het voornemen om ook voor het noordelijke deel van het Renkums Beekdal nog een Dialoogavond te organiseren zodra dat weer mogelijk is. Volg onze website om de aankondiging niet te missen. Het betrekken van bewoners en bezoekers bij (plannen voor) de toekomst van het Renkums Beekdal is een van de drie hoofddoelstellingen van de Stichting Renkums Beekdal. Wij doen dat in goed overleg met gemeente, burgers en gebiedspartners. Heeft dat uw speciale belangstelling meldt u dan aan via aanmelden@renkumsbeekdal.nl om onze uitnodigingen te ontvangen.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.