Privacy, disclaimer en cookies

Privacy

Voor de dienstverlening is het nodig om persoonlijke gegevens vast te kunnen leggen. Je kunt altijd bezwaar maken tegen registratie waarna wij deze gegevens verwijderen uit de administratie. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.

Wij laten graag zien dat wij met mensen werken en plaatsen soms foto’s van bezoekers op de website en in de nieuwsbrieven. Wij vragen als het even kan daarvoor toestemming. Ben jij of je kind zichtbaar op een foto op de website en wil je dat niet? Dan kun je ons mailen met een verzoek aan aan redactie@renkumsbeekdal.nl om deze te verwijderen. Wij verwijderen de foto dan binnen enkele weken van de website.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Stichting Renkums Beekdal.

Mocht je onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij om dit door te geven aan info@renkumsbeekdal.nl.

Cookies

De website renkumsbeekdal.nl gebruikt Independent Analytics voor WordPress. Independent Analytics is GDPR compliant en privacy-friendly. Met deze informatie kan info@renkumsbeekdal.nl. zijn website verbeteren.

Instagram, Facebook, Twitter een Google maps maken gebruik van cookies. Maar deze worden niet door Stichting Renkums Beekdal geregistreerd. De cookies worden gemaakt als op de link wordt geklikt.

Colofon

De werkgroep Communicatie van Stichting Renkums Beekdal beheert de website van Stichting Renkums Beekdal. Samen met alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen houden we de inhoud actueel. Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u deze mailen naar info@renkumsbeekdal.nl onder vermelding van Werkgroep Communicatie.

Website: Web-care