Word vriend van het Renkums Beekdal

De vrijwilligers van de Stichting Renkums Beekdal zetten zich in om bewoners en bezoekers te betrekken bij het behoud van het landschap, de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed in Renkumse beekdalen. Dat doen ze door:

 • aanbieden van informatie, niet alleen in het bezoekerscentrum, maar ook door het begeleiden van excursies, organiseren van lezingen, cursussen, tentoonstellingen en informatiemarkten,
 • verzorgen van natuur- en milieueducatie voor opleidingen van basis- tot hoger onderwijs,
 • stimuleren van participatie van burgers in bestuurlijke processen, door het organiseren van dialoogbijeenkomsten en initiëren van inspraakprocessen.

Voel je je betrokken bij het doel van de Stichting Renkums Beekdal? Steun dan onze activiteiten en word ‘Vriend van de Stichting Renkums Beekdal’. Je bent al ‘Vriend’ voor €15,00 per jaar.

Ja, ik word Vriend van de Stichting Renkums Beekdal

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (niet verplicht)

  Ik word Vriend van het Renkums Beekdal. Hiervoor maak ik € over naar NL98 TRIO 0197 9532 55, t.n.v. Stichting Renkums Beekdal te Renkum, onder vermelding van “Vrienden Renkums Beekdal

  Opmerkingen/ vragen