Basisscholen Renkum

Beleven, ontdekken, onderzoeken

Stichting Renkums Beekdal verzorgt natuur- en milieueducatie voor Renkumse basisscholen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om hun omgeving te onderzoeken. Onze educatie-programma’s zijn daarom gericht op ontdekkend leren. Kinderen beleven de natuur en het cultureel erfgoed in de omgeving en ze denken na over hoe we omgaan met natuur en milieu. De nadruk ligt daarbij op water en waterkwaliteit, biodiversiteit, bos en landgoederen.

Scholen uit de gemeente Renkum kunnen op onze programma’s inschrijven via de website www.cesisrenkum.nl

Andere groepen met kinderen kunnen via dit formulier een excursie aanvragen en daarbij aangeven wat hun wensen zijn. Voor groepen met kleuters is het vaste kabouterpad geschikt, voor groepen met kinderen van 6-10 jaar het droombomenpad.