Vertrouwenspersoon

Het bestuur van SRB streeft er naar dat bezoekers, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers elkaar respectvol ontmoeten.

Bij ongewenst gedrag graag contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze Stichting, Hans Paul Visser. Hij is bereikbaar via telefoon: 06-83809901 of via e-mail: j.p.l.visser@gmail.com.

Zowel vrijwilligers binnen de stichting als bijvoorbeeld ouders van kinderen die betrokken zijn bij NME activiteiten, kunnen contact opnemen met deze vertrouwenspersoon.