ANBI status

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. Stichting Renkums Beekdal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfrecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over het onderwerp ANBI en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

jaarverslag & jaarrekening 2022
jaarverslag 2021