Bestuur

Samenstelling en inrichting bestuur

Het bestuur van de Stichting Renkums Beekdal (SRB) bestaat uit 5 mensen met duidelijk omschreven taken/aandachtspunten:

Op de foto vlnr: Herman van Keulen (secretaris) Ineke Puijk (educatie en participatie), Mathieu Pinkers (voorzitter), Wim Braakhekke (informatie), Wim Chardon (penningmeester)

 • De voorzitter is generalist en het gezicht naar buiten, de onderhandelaar en woordvoerder van SRB.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor, en verzorgt verslaglegging, externe contacten, jaarverslag- en plan, PR en communicatie. Tevens is dit bestuurslid contactpersoon voor de ICT werkgroep.
 • De penningmeester is (samen met de overige bestuursleden) verantwoordelijk voor het financieel gezond functioneren van SRB en draagt zorg voor een goede uitvoering van de financiële administratie.
 • Het bestuurslid educatie is de eerst verantwoordelijke voor de (uitvoering) van de werkzaamheden die uitgevoerd worden op grond van afspraken met de gemeente Renkum door de NME-vrijwilligerswerkgroep van SRB. Tevens is dit bestuurslid tijdelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers in informatiecentrum en de organisatie van evenementen en activiteiten totdat er een nieuw bestuurslid is aangetrokken.
 • Het bestuurslid Informatie is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over het gebied voor inwoners, recreanten en toeristen middels excursies en activiteiten. Tevens is dit bestuurslid contactpersoon voor de gidsenpool.
 • Het bestuurslid participatie draagt zorg voor het bevorderen en faciliteren van samenwerking met verschillende vrijwilligersgroepen in de Renkumse en Heelsumse Beekdalen. Ook verantwoordelijk voor crowdfunding, donaties en fondsenwerving. Tevens contactpersoon voor hoogstambrigade

Heeft u een goed idee? Wilt u onze organisatie versterken? Zijn er andere zaken die u met ons wilt delen?  We horen het graag.

Bekijk hier onze documentenpagina.

Raad van Advies

Samenstelling:
Dirk van Uitert (voorzitter)
Madeleine van Mansfeld (secretaris)
Charley Erkens (lid)

Taakstelling:

 • De RvA brengt gevraagd en ongevraagd advies, zonder last of ruggespraak, aan het bestuur van SRB, om deze en haar interne organen te adviseren.
 • Advies betreft visie- en beleidsplannen relevant voor natuur, landschap en milieu voor SRB en andere aangelegenheden op het gebied van natuur, landschap en milieu waarin bestuur en interne SRB-organen dit wenselijk achten.
 • De RVA geeft advies rond continuïteit SRB inhoudelijk en financieel, met alertheid rond subsidie regelingen of financieringsmogelijkheden.
 • De RVA is oog en oor in de maatschappij.
 • De RVA is actief in engageren en committeren van externe partijen ten dienste van doelen SRB.

Bekijk ook Definitie Adviesraad Stichting Renkums Beekdal