De natuur van het Renkums Beekdal

Een bijzonder gebied, zo mogen we het Renkums Beekdal gerust noemen. Een gebied met een unieke cultuurhistorie dat ook recreanten en natuurliefhebbers veel biedt. Qua natuur is het beekdal waardevol door aanwezigheid van natte hooilanden, sprengen met schoon bronwater en een gevarieerd bos. In het landschap is nog de erfenis zichtbaar van de voorlaatste ijstijd, toen smeltwater van landijs het dal uitschuurde. Nu domineren meerdere beken het gebied, omzoomd door een relatief steile oostwand en een meer glooiende westrand.
Het Renkumse beekdal was een uitstekende woonplaats voor de mens; er was water en er waren grazige weiden voor het vee en droge plekken om te wonen. In het gebied vond ooit een bescheiden industriële revolutie plaats, waar acht watermolens het malen van graan en later nijverheid als papierproductie mogelijk maakten. Zo ontstond het industriegebied en bedrijventerrein Beukenlaan. Na veel getouwtrek besloot de gemeente Renkum in 2006 dit terrein terug te geven aan de natuur. Een unicum in de Nederlandse geschiedenis: nooit eerder maakte industrie plaats voor natuur. In 2013 is de nieuwe verbinding tussen de voedselarme en droge Veluwe en voedselrijke en natte Rijn opgeleverd.

Lees verder op onze achtergrondwebsite, mede mogelijk gemaakt door het KNNV.