Flora en Fauna

Het beheer van vernatting en verschraling in het beekdal levert draslanden op met een biotoop voor onder andere rietorchis en zeldzame soorten als moeraskartelblad en klimopwaterranonkel. Met de aanleg van het vlonderpad door het drassige gebied kunnen wandelaars deze bijzondere biotoop van dichtbij bewonderen.Actuele waarnemingen van flora en fauna in het Renkums beekdal zijn te vinden op waarneming.nlIn het voor- en najaar wordt op de website trektellen.org bijgehouden wat er tijdens de vogeltrek overvliegt.
De dichtstbijzijnde telposten zijn de Telefoonweg in Renkum en de Wageningse Bovenpolder.In 2014 heeft de KNNV een deel van het Renkums beekdal geïnventariseerd. Lees meer.