Stichting tot Behoud van het Monument in de Jufferswaard opgericht

De Stichting tot Behoud van het Monument in de Jufferswaard wordt opgericht om de resterende financiering te realiseren voor het herstel en beheer van de schoorsteen en twee ovenkamers van de vlamoven in de Renkumse uiterwaarden.

Sinds 2017 zet een toegewijd groepje vrijwilligers zich in om de schoorsteen van de steenoven en andere erfgoedelementen in de Renkumse Jufferswaard te beschermen en waar nodig te restaureren. In 2021 zijn de restanten van de steenfabriek in de Jufferswaard officieel erkend als Gemeentelijk Monument. Dit was een noodzakelijke stap voor het vervolg van het project.

De geschatte kosten voor restauratie van de schoorsteen en twee ovenkamers van de vlamoven bedragen ruim 200.000 euro. Ook voor onderhoud en veiligheid op de lange termijn moet geld beschikbaar zijn. De helft is al toegezegd door de provincie, als de andere helft van één of meer andere financiers komt.  De Stichting tot Behoud van het Monument in de Jufferswaard zal zich inzetten om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.

Het project richt zich niet alleen op het behoud van “een hoop stenen”, maar vooral op het sociaal-economisch erfgoed. Nog geen 100 jaar geleden verdienden veel Renkumse en Heelsumse, maar ook Heterense en Randwijkse families hun loon in de 4 Renkumse steenovens.

Het bestuur van de op te richten stichting bestaat uit: Peter van Dijk (voorzitter) Poula Reinhoud (penningmeester), Lambert van Gils (secretaris), Ruud Schaafsma (bestuurslid) en Hidzer Gorter (bestuurslid).