Vertrouwenspersoon

Het bestuur van SRB streeft er naar dat bezoekers, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers elkaar respectvol ontmoeten.
Bij ongewenst gedrag graag contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze Stichting , Eefje Hilarides lid van het bestuur. Zij is bereikbaar via telefoon: 0616048047 of via email