100 Natuuractiviteiten voor Renkumse scholen

Nog even en het schooljaar zit er weer op. Vanuit Renkums Beekdal kijken we terug op een geslaagd jaar. De Renkumse basisscholen hebben bijna 100 activiteiten voor hun leerlingen afgenomen. Dit varieerde van zadenpaketten voor een schoolmoestuin, tot onderzoekende excursies, een bezoek aan de Renkumse Molen of een koffer met zand en klei. Afgelopen schooljaar was de Kinderhoogstambrigade, waarbij de bovenbouw een bezoek aan de hoogstamboomgaard van Kasteel Doorwerth bracht, nieuw. Voor de kleuters hebben we de opdrachten van het kabouterpad vernieuwd. Negentien groepen  kwamen naar het Beekdal om deze activiteit mee te maken. Ook populair is de Excursie Op onderzoek … naar de beek voor groep 5/6. Elf groepen hebben onderzocht welke dieren er allemaal in het water leven. Ze vonden kikkervisjes, salamanderlarven, bootsmannetjes, larven van waterkevers, libellen en juffers en kleine stekelbaarsjes. Soms ook een staafwants of een waterschorpioen. Aan het eind van de les beoordeelden we aan de hand van de gevonden soorten de waterkwaliteit en concludeerden dat het water van de beek een redelijke tot goede kwaliteit heeft. We zijn heel blij met de waardering die we van groep 5 van de Bernulphusschool kregen. Alle kinderen maakten een verslag en een tekening  en stuurden dit naar ons.
Intussen zijn de inschrijvingen voor het komende schooljaar al weer in volle gang en de teller van het aantal groepen dat aan een of meer activiteiten deelneemt staat al op ruim honderd! Een hele klus met alleen vrijwilligers. Nieuwe mensen zijn dan ook altijd welkom om hierbij te helpen. Belangrijk is vooral enthousiasme om kinderen te begeleiden en via de programma’s waardering voor de eigen omgeving mee te geven.
Voor ons aanbod: zie cesisrenkum.nl
voor informatie: stuur een mailtje naar ineke.puijk@renkumsbeekdal.nl