Amfibieën, Reptielen en Vissen

Reptielen

Er zijn twee soorten reptielen aangetroffen in het beekdal: de Ringslang en de Hazelworm.
Er is (waarschijnlijk) een grote populatie Ringslangen aanwezig in het gebied. De overgang van hooggelegen bos naar natte graslanden met water vormt voor dit reptiel een ideaal leefgebied.
De overgang is plaatselijk structuurrijk met ruigte en braamstruweel wat voor de slangen zeer aantrekkelijk is om te zonnen. De voedselsituatie (amfibieën) lijkt niet optimaal en dat geldt mogelijk ook voor de voortplantingsmogelijkheden in de vorm van hopen broeiend organisch materiaal. Ook voor de Hazelworm vormt de overgang van bos naar grasland een uitstekend biotoop, maar in tegenstelling tot de Ringslang vormen de opgeleide beken voor de Hazelworm een barrière en is de soort aangewezen op open plekken en randen in de bosgebieden.
De Ringslang zal verder profiteren van het aanleggen van broeihopen waar de eieren kunnen worden afgezet. Ook zal de soort indirect profiteren van de aanleg van poelen, omdat de soort leeft van amfibieën die zich daar zullen vestigen.

Nog ontbrekende foto’s: (pagina moeten nog worden aangemaakt)

  1. Riviergrondel

Filmpjes