Kevers

In totaal zijn in het Renkums beekdal 91 soorten kevers waargenomen, verdeeld over 22 families. De volgende keverfamilies waren het meest talrijk: snuitkevers (14 soorten), loopkevers (31 soorten), haantjes (10 soorten) en lieveheersbeestjes (7 soorten).

Belangrijke ecotopen voor kevers zijn de bosgedeelten, de bosranden en in mindere mate de graslanden. In de bosgedeelten en bosranden voelen kevers zich thuis, door de aanwezigheid van veel dood hout, stammen en bladstrooisel. In deze ecotopen zijn ook veel paddenstoelen waargenomen, die voor veel kevers een geschikte woonplaats bieden. Bovendien heerst in deze ecotopen een vochtig microklimaat door de vaak overvloedig aanwezige onderbegroeiing.

In de graslanden was het aantal soorten minder groot dan in de bosgedeelten en bosranden. Hier waren veel bloeiende planten aanwezig, die vaak druk bezocht werden door allerlei kevers. Met name langs de vlonder bloeide uitbundig Gewone berenklauw. In de moerasruigten werden nog zeven soorten aangetroffen, mede door de vele bloeiende planten. Binnen de pioniervegetatie zijn weinig soorten waargenomen. Veel soorten, met name snuitkevers en bladhaantjes, zijn monofaag. Dit betekent, dat de waardplant sterk het voorkomen van een soort bepaalt.

Loopkevers
Gouden loopkeverPaarse loopkever, Haarsprietloopkever, Slakkendoder, Bronzen zandloopkever.

Snuitkevers
De familie dankt haar Nederlandse naam aan de verlengde snuit. Veel soorten zijn bedekt met fijne schubjes, die verantwoordelijk zijn voor de vaak fraaie kleuren van veel soorten. Een groot aantal soorten zijn planteneters (fytofaag) en voeden zich vaak maar met één plantensoort.

Bladhaantjes
Sint janskruidhaantje, Wormzaadhaantje, Elzenhaantje.

Lieveheersbeestjes
Veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje, Citroenlieveheersbeestje.

Aaskevers
Krompootdoodgraver

Bladsprietkevers
Rozenkevertje

Boktorren
Kleine Wespenboktor, Muskusboktor.

Bladrolkevers
Berkenbladrolkever, Eikenbladrolkever.

Kevers die in en op paddenstoelen leven
Een aantal kevers heeft zich gespecialiseerd in het koloniseren van oude vruchtlichamen van schimmels. In oude vruchtlichamen van de Berkenzwam is het Boletenzwartlijfje gevonden. De Echte tonderzwam herbergde exemplaren van de Grote tonderkever. In een oude Zwavelzwam zijn enkele exemplaren van Eledona agricola aangetroffen.

Ontbrekende beschrijvingen: