KNNV AFDELING WAGENINGEN EN OMSTREKEN

Een buitenkans om het effect van de ingrepen in de natuur te meten!

Voor KNNV-afdeling Wageningen en Omstreken is het letterlijk een buitenkans om nu het effect van al deze ingrepen op de flora en fauna van het herstelde beekdal te onderzoeken.

Ongeveer tachtig vrijwilligers inventariseerden in 2014 systematisch welke planten- en diersoorten zich in het gebied tussen de Bennekomseweg en Kortenburg ophouden. Zij telden 1804 soorten, waaronder een nieuwe soort voor Nederland: het korstmos bleke stuifmeelkorst.

“De algemene boodschap die de inventarisatie oplevert is dat het goed gaat met de natuurwaarden in het beekdal, waarschijnlijk door het beheer van vernatting en verschraling”, constateerde ecoloog en inventarisatiecoördinator Hans Inberg (1972-2018). “Dat is nieuws dat we goed kunnen gebruiken, want het gaat lang niet overal goed met de natuur.”
Dit is ook reden de verkregen kennis over de natuur in het Renkums Beekdal te delen. In de hoop dat het mensen stimuleert zelf op bezoek te gaan of zich ook in te zetten voor natuurbescherming. Want bijzondere gebieden verdienen het om bijzonder te blijven.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) – ook wel vereniging voor veldbiologie – is een vereniging van mensen die meer willen weten van en actief willen zijn in de natuur. De KNNV is een natuurstudievereniging die zich tevens inzet voor natuurbescherming en natuurbeleving. In geen andere vereniging is zoveel kennis aanwezig over alles wat leeft en groeit in ons land. De KNNV afdeling Wageningen en Omstreken heeft als werkgebied de gemeenten Ede, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. De afdeling telt circa 430 leden. Meer informatie: www.knnv.nl/wageningen

Voor de beschrijving van de soorten is o.a. gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Foto’s

Met dank aan de foto’s van de website van Saxifraga http://freenatureimages.eu/ die een schitterende aanvulling geven van deze website. De fotografen zijn uiteraard bij de foto’s vermeld.

Technische uitwerking

Het initiatief van deze website is oorspronkelijk een idee van Frans Beurskens (†).
De technische uitwerking is verzorgd door Stichting Renkums Beekdal. U kunt de webmaster bereiken via webmaster@renkumsbeekdal.nl.