Sprinkhanen

Het Renkums Beekdal behoort met 14 soorten sprinkhanen tot de rijkere sprinkhaangebieden in Nederland. Het afwisselende terrein met bosranden, struwelen, nat grasland, droog grasland en Pioniervegetatie draagt bij aan het grote aantal soorten. In de graslanden en langs de bosranden komen de meeste soorten voor. De bosterreinen zijn arm aan soorten. De open pioniervegetatie leverde slechts enkele soorten op. De Bruine sprinkhaan, Ratelaar, Struiksprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan en Krasser toonden een brede verspreiding in het gebied. De vegetatiestructuur, die sterk wordt bepaald door het maaibeheer, is van groot belang voor sprinkhanen.