Zoogdieren

Met uitzondering van de vleermuizen zijn zoogdieren in 2014 niet systematisch geïnventariseerd, maar zijn alleen losse zichtwaarnemingen van dieren of hun sporen in het veld genoteerd. De volgende dieren zijn waargenomen: Egel, Mol, Bosspitsmuis, Haas, Konijn, Eekhoorn, Rosse woelmuis, Aardmuis, Woelrat, Dwergmuis, Bosmuis, Ree en Vos.
In de periode 1999-2002 zijn ook de Boommarter en de Muskusrat waargenomen. De Boommarter staat op de Rode lijst (kwetsbaar).

Ontbrekende foto’s:
• Woelrat