Burgerinitiatief geeft Renkumse Beekdalen een krachtige stem

Twaalf organisaties van bewoners uit Renkum, Wageningen en Ede, die opkomen voor landschap en natuur, hebben zich verenigd in het Burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’. Zij hebben de Stichting Renkums Beekdal gemachtigd om namens hen te overleggen met de gemeenten, de provincie, het waterschap en de terrein-beherende organisaties over de toekomst van landschap en natuur in de Renkumse Beekdalen.

De gemeenteraad van Renkum heeft al unaniem ingestemd met een motie waarin het college van B&W wordt gevraagd samen te werken met het Burgerinitiatief Gletsjerparadijs. De strekking van die motie is vastgelegd in de Omgevingsvisie van de Gemeente Renkum. Daarin staat dat de gemeente streeft naar een robuuste ecologische corridor die hogere delen van de Veluwe verbindt met de uiterwaarden van de Nederrijn.

De gemeenten Renkum, Ede en Wageningen hebben toegezegd hun omgevingsvisies te combineren in een gezamenlijk omgevingsprogramma voor het stroomgebied van de Renkumse Beekdalen. Zij tekenen hiertoe binnenkort een intentieverklaring. Ook de belangrijkste natuurterrein-beherende organisaties hebben hun medewerking toegezegd. Het Burgerinitiatief, dat drijft op de inzet van vrijwilligers en de steun van bewoners, krijgt financiële ondersteuning van het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland.

Inmiddels heeft de Stichting Renkums Beekdal al acht openbare dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Daarin werd gediscussieerd over de toekomst van de Renkumse Beekdalen. Duidelijk is dat de toekomst van de beken sterk afhangt van het landgebruik en de onttrekking van grondwater in het stroomgebied van de Renkumse en Heelsumse beken.

Het Burgerinitiatief Gletsjerparadijs zal de uitkomsten van de dialoogbijeenkomsten aanbieden aan de gemeenten, ten behoeve van de opstelling van hun omgevingsprogramma’s, en aan de provincie  Gelderland, ten behoeve van het beleid ten aanzien van de Natura-2000-gebieden en de opstelling van het Gelders Plan voor het Landelijk Gebied.

Maar van plannen en woorden alleen worden de beekdalen niet beter’ zegt Mathieu Pinkers, voorzitter van Stichting Renkums Beekdal. Het is tijd voor daden: een direct, duidelijk en daadkrachtig herstel van de beekdallandschappen. Iedereen staat daarvoor aan de lat, want het landschap is van ons allemaal.

Deelnemers in het Burgerinitiatief Gletsjerparadijs zijn:

 • Stichting Renkums Beekdal
 • Vijf Dorpen in het Groen, Renkum
 • Recreatie Platform De Lage Veluwe, Renkum
 • IVN Zuid West Veluwezoom. Renkum
 • Landgoed Quadenoord, Renkum
 • Stichting Het Land van Peelen, Bennekom
 • IVN Ede
 • Natuurcentrum Veluwe, Ede
 • Stichting Milieugroepen Ede
 • Mooi Wageningen
 • Werkgroep Stromende Beken
 • Werkgroep Virtueel Bezoekerscentrum Heelsums Beekdal
 • Werkgroep Verbindend landschap, Heelsums Beekdal

Lees ook een interview hierover in de Nieuwsbrie ARK Rewilding de Veluwe, met Mathieu Pinkers, voorzitter van Stichting Renkums Beekdal: Zonder water geen later