Dialoogbijeenkomst: Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw.

26 november 2022  |  10:00 - 15:00

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de dialoogbijeenkomst van het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen. Het thema van deze bijeenkomst is “Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw”.

Landschapsgrond is een nieuwe vorm van landgebruik, inclusief beheervoorschriften voor de terreingebruikers/beheerders, die in bestemmings-/omgevingsplannen een tussenvorm is tussen de bestemmingen landbouw en natuur. Het begrip Landschapsgrond is opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet en is alom in discussie. De provincie heeft momenteel een actief aankoopbeleid voor landbouwgronden in het kader van het beleid voor reductie van stikstofbelasting op natuurgebieden en continuering van bouw van woningen en infrastructuur.

Heeft het begrip Landschapsgrond meerwaarde voor het toekomstig landgebruik in de Renkumse Beekdalen? Over wat voor landbouw en natuur praten wij dan: voedselbossen, gronden voor grote grazers, natuur-inclusieve veeboerderijen? En om welke landbouw- en natuurgronden gaat het dan?

Wij nodigen deskundige sprekers uit om dit toe te lichten en vragen een aantal ‘streekholders’ in een pitch hun plannen voor landgebruik in de beekdalen te presenteren.

Verzeker u nu al van een plaats aan de (ontwerp)tafel waar uw thema of deelgebied straks aan de orde komt!

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Provinciaal Beheerplan 2023 Natura 2000-gebieden
  • Stand van zaken m.b.t. de Provinciale herstelplannen Natuur Veluwe.
  • Intentieverklaring van partners in het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen
  • Uitwerking van de visie en maatregelen voor een beter beekdalbeheer in werkateliers van betrokken ‘streekholders’. Deze gaan wij in eerste helft van 2023 organiseren.

Plaats:         Beekdalhoeve/Everwijnsgoed, Bennekomseweg 160, Renkum
Datum:       Zaterdag 26 november 2022
Tijden          10:00 – 15:00 uur, Inloop om 9:30 uur
Kosten:       Toegang en lunch zijn gratis
Aanmelden: klik op  Aanmelden. Zie verder de Toelichting
Contact:      wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl ; Tel.: 06 3860 6262