Wollige grasmaaiers in het Renkums Beekdal

De komende week is het extra leuk wandelen zijn in het Renkums beekdal. Dinsdag 3 mei komt er een kudde schapen een week lang het beekdal begrazen. Wandelaars die een rondje beekdal lopen, zien dan de wollige grasmaaiers aan het werk. Staatsbosbeheer huurt de kudde van de schaapherders van de Grebbeveld in als onderdeel van het natuurbeheer voor meer variatie in soorten planten en dieren in het beekdal.

Op de hogere delen in het Renkums Beekdal worden de schapen ingezet om een handje te helpen met het natuurbeheer. Door een aantal dagen de kudde te laten grazen verbeterd de vegetatielaag. Het gras is op de hogere delen wat vervilt. Dat wil zeggen dat het gras zo dicht ineen groeit dat de andere kruiden geen kans meer krijgen te ontkiemen. Dat zou betekenen dat er een heel eenzijdige vegetatie ontstaat. De soortenrijkdom is belangrijk in het Renkums Beekdal. Daarom zijn de wollige grazers een week lang aan het werk. Staatsbosbeheer wil graag veel soorten planten de kans geven, waardoor er ook weer meer insecten, vogels, amfibieën et cetera komen.

Met schapenbegrazing kan die vervilting doorbroken worden en krijgen de andere plantensoorten weer kans. De schapen trappen met hun kleine hoefjes openingen in de vervilte laag. Ook doordat ze het gras heel kort afgrazen komen ze door de vervilting heen. Koeien zijn veel zwaarder en zouden de vegetatie helemaal kapot lopen, vooral omdat het drassig is in het beekdal. De schapen zijn in het najaar van 2015 al een keer een week geweest om na de groeiperiode en het maaien het laatste gras af te eten. Dat noemen we ‘na beweiding’. Nu in het voorjaar de vegetatie weer begint te groeien komen ze weer een aantal dagen om ‘voor te beweiden’. Het opkomende gras wordt door de schapen afgegeten en de kruiden die wat later kiemen krijgen daardoor de kans tussen het open getrapte en kort gegeten gras op te komen.

Het leuke is dat de schapen nu, in tegenstelling tot het najaar, lammetjes hebben. Een echt voorjaarsgezicht in het Renkumsbeekdal.

tekst: Jaël Bergwerff, Staatsbosbeheer

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.